Monday, December 20, 2010

Artikel dalam Malaysian Accounting Review


Alhamdulillah, satu artikel tulisan saya dan dua penyelia saya telah terbit dan boleh dibaca di Ebscohost di sini.