Posts

Showing posts from May, 2014

Kursus kepimpinan JPK 2014

17 April 2014 - saya diberi peluang untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program tersebut.
Saya nyatakan kepada peserta bahawa setiap orang adalah pemimpin samada kepada orang lain atau sekurang-kurangnya diri sendiri.
Selepas itu kita pasti tentang apa yang kita pimpin.